Ogólnie o Roztoczu

Roztocze jest wyżynnym pasmem wzgórz o szerokości 25 km i długości ok. 180 km, w tym w granicach Polski ok. 110 km, zaś na Ukrainie ok. 70 km. Pasmo rozpoczyna się od okolic Kraśnika i biegnie łukiem na południowy wschód aż do Lwowa. Kraina ta ma jedną z najbogatszych i najbardziej ciekawych szat roślinnych w Polsce. Przebogaty też jest świat zwierzęcy. 

Aby skutecznie chronić to co najpiękniejsze powstały dwa parki narodowe - Roztoczański Park Narodowy, utworzony w 1974 roku na terenach Polski, oraz Jaworowski Park Narodowy powstały w 1998 roku po ukraińskiej stronie Roztocza.

Wyjątkowo barwną, często dramatyczną historię tej krainy ukazują liczne zabytki świadczące o bogactwie duchowym i wielokulturowości mieszkańców Roztocza. Mieszkali tu niegdyś w zgodzie, obok siebie: Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Ormianie, Tatarzy, a nawet osadnicy z Wysp Brytyjskich. 

Dowodem na tę, jakże ciekawą mozaikę: narodów, kultur, religii, wyznań, języków, alfabetów i kalendarzy (juliański i gregoriański) są dziś liczne na tym terenie świątynie. Odnajdziemy na Roztoczu: kościoły, cerkwie, bożnice, synagogi i zbory protestanckie. Trwałym świadectwem po mieszkańcach różnych wyznań są też cmentarze, w większości malowniczo położone, z niezwykle pięknymi nagrobkami, choćby autorstwa mistrza Kuźniewicza pochodzącego ze Starego Brusna.

Dla wielu osób z naszej grupy jest to kraina najbliższa. 
Tutaj, wśród tych wiosek spokojnych, małych miasteczek, wręcz kresowych, z daleka od dużych skupisk ludzkich, hałasu i cywilizacji a obok fascynującej swym bogactwem przyrody, ogromnych pól, prastarych lasów, kopułek cerkwi i wież kościołów malowniczo wkomponowanych w naturalny nieskażony krajobraz możemy odnaleźć prawdziwy spokój i bliski kontakt z przyrodą.

Wędrując przez Roztocze spotkamy ludzi gościnnych i życzliwych, żyjących od wieków według tego samego rytmu i tych samych wartości. Warto z nimi pogawędzić  i posłuchać interesujących opowieści o czasach minionych.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do poznania i odwiedzenia tej magicznej krainy oraz apelujemy o pozostawienie w nienaruszonym stanie wszystkich obiektów oraz przyrody tego regionu dla przyszłych pokoleń. 
Osoby szczególnie zainteresowane roztoczańską tematyką zapraszamy na Forum GTR, znajdziecie tam ogromną ilość ciekawostek, wiadomości i roztoczańskich dyskusji, a co chyba najważniejsze będziecie mogli poznać ludzi, dla których Roztocze jest pasją…

Michał  Pluta - prezes GTR

Wróć