KF36 - Roztoczański piasek

Piach, piasek, piaseczek….
Czasami przeklęty gdy na roztoczańskiej drodze zapadają się w nim buty wędrowca lub koła roweru.
Czasami przyjemny gdy układamy na rozgrzanej plaży swe strudzone wędrówką członki.
Czasami piękny gdy niesiony prądem wody układa się w fantazyjne wzory.
W zależności od pory roku, pory dnia czy miejsca występowania ma różną barwę, różną konsystencję, nawet zapach.

Tymi słowami Leszek - komisarz XXXVI Konkursu Fotograficznego GTR zachęcał do nadsyłania zdjęć pokazujących roztoczański piasek. Jak się okazało, rzeczywiście na zdjęciach można bardzo różnie ten piasek pokzazać. Stawka była bardzo wyrównana a walka zacięta. Do końcowego rozstrzygnięcia konieczne było przeprowadzenie dogrywki, w której zmierzyły się dwa ujęcia roztoczańskiej, piaszczystej drogi.

Ostatecznie za najciekawsze uznaliśmy zdjęcie autorstwa Omegi "Krzywa piaskowa". Drugie miejsce zajęła "Piaszczysta droga" Eugeniusza. Podium uzupełniły zdjęcia Mieczysława "Piasek", Marii "Zuchwała jaskrawość na ziarenkach piasku" oraz Karoliny "Burza nad roztoczańską pustynią".