KF39 - Roztoczańskie dalekie obserwacje

Młody - komisarz kolejnego Konkursu Fotograficznego GTR - postawił przed nami nietypowe wyzwanie. Musieliśmy pokazać miłe naszym sercom widoki, ale widziane z daleka. Sam, będąc mistrzem w tej dziedzinie, prezentował nam zdjęcia miejsc obserwowanych z odległości nierzadko ponad 100 kilometrów. My nawet nie próbowaliśmy zbliżyć się do takich osiągnięć.

Na konkurs wpłynęło siedem propozycji. W głosowaniu wybraliśmy te, które najbardziej nam się podobały.

Zwyciężyło zdjęcie nadesłane przez Marię przedstawiające kopuły dawnej cerkwi w Dłużniowie widziane z okolic Chłopiatyna. Na drugim miejscu uplasowały się ex equo dwa zdjęcia - "Pańska Dolina" Eugeniusza oraz "Goraje" Marciochy. Podium uzupełnił "Narol" Karoliny.