Redagowanie mapki

W miejscu, gdzie ma się pojawić mapka umieszczamy poniższy kod, usuwając spację   między nawiasem klamrowym { a słowem source. Plik ze śladem powinien być umieszczony (przykładowo) w katalogu /images/gpx/. Można go tam wysłać za pomocą menedżera mediów (Pulpit - Media) lub przez FTP.

{ source}<?php
$track_elevation = 'images/gpx/brusno-potoki.gpx';
include JPATH_SITE.'/mapka.php';
?>{/source}

długość: 29.1 km   |   podejścia: 439 m   |   wys.min. 243 m   |   wys.max. 396 m  |  czas pieszo 8:44

Aby pod mapką pokazała się linia z podsumowaniami odległości, jak w przykładzie, trzeba zdefiniować zmienną:
$track_measuring='images/gpx/brusno-potoki.gpx';

W linii podsumowań można umieścić szacunkowy czas przebycia prezentowanej trasy, podając rodzaj środka transportu:
$transportType='pieszo' (lub ='rower' lub ='rower_teren')

Na mapce można umieścić wiele śladów oraz zmieniać wygląd mapki przez definiowanie dodatkowych opcji. Zostaną tu opisane, jeśli ktoś sie tym zainteresuje:-)