KF15 Roztoczańska chata

    Są jeszcze na Roztoczu wioski, których zabudowa sprawia wrażenie jakby czas stanął w miejscu. Stare drewniane chaty, stojące pojedynczo lub też w zwartej zabudowie, tworzą niepowtarzalny klimat wkomponowany w krajobraz roztoczańskich pagórków i lasów. 
    Spośród 12 nadesłanych zdjęć wybraliśmy "Roztocze Wschodnie" autorstwa Terro.