KF05 Droga w krajobrazie Roztocza

    "- Co to jest droga, to najlepiej dowiedzieć się nogami, a już obowiązkowo bosymi i żeby nogi młode były, stare kopyta mało czują. Dobrze, żeby na tej drodze jakaś kałuża była, kamień, korzeń i skaleczyć palec albo piętę obetrzeć. Żeby poznajomić się z drogą dobrze, trzeba hen, w cudze strony iść, iść, iść i pomylić się na rozstajach....” Za najciekawsze zdjęcie uznaliśmy "Błękitną drogę" Karoliny.