Regulamin GTR

Wyciąg z regulaminu Grupy Turystycznej Roztocze

§. 1. GRUPA TURYSTYCZNA ROZTOCZE

Grupa Turystyczna Roztocze (GTR) jest nieformalną organizacją zrzeszającą ludzi związanych z Roztoczem, zachwyconych jego pięknem lub zainteresowanych poznaniem tego regionu.

§. 2. FORMY DZIAŁANIA GTR

Grupa Turystyczna Roztocze działa poprzez internetowe forum dyskusyjne (www.grupa.roztocze.net/forum) oraz wspólne wyprawy na Roztocze.

Warunkiem pełnego członkostwa w GTR jest czynny udział w forum dyskusyjnym, aktywność turystyczna, dążenie do osobistej integracji z innymi grupowiczami oraz spełnienie wymogów niniejszego regulaminu.

 §. 3. REJESTRACJA NOWYCH GRUPOWICZÓW

Przyjęcie do GTR następuje w wyniku rejestracji na forum dyskusyjnym GTR.

Procedura rejestracji jest opisana w instrukcji dostępnej w Serwisie Internetowym GTR.

Rejestrację przeprowadza Administrator Forum lub osoba do tego uprawniona.

Administrator może odmówić rejestracji w przypadku nieścisłości bądź niekompletności danych niezbędnych do przeprowadzenia rejestracji.

Administrator w porozumieniu z Zarządem GTR może bez podania przyczyny odmówić rejestracji.

§. 4. KATEGORIE GRUPOWICZÓW

Członkowie GTR (zwani dalej grupowiczami) otrzymują kategorie, od których uzależnione są ich uprawnienia.

Bezpośrednio po zarejestrowaniu nowy grupowicz otrzymuje kategorię „nowicjusz” i może uczestniczyć jedynie w wybranych dyskusjach. W wyniku aktywnego udziału w dyskusjach, osobistego udziału w wyprawach na Roztocze w towarzystwie innych grupowiczów, może otrzymać decyzją Zarządu GTR kategorię „zaawansowany” a następnie “weteran”.

Decyzje Zarządu w sprawie przydziału grupowicza do kategorii nie podlegają dyskusji.

§. 5. FORUM DYSKUSYJNE GTR

Forum Dyskusyjne GTR jest platformą dyskusji, wokół której skupia się wirtualne życie grupy.

§. 6. ZARZĄD GTR

Grupa Turystyczna Roztocze jest reprezentowana przez Zarząd.

Zarząd GTR jest najwyższym organem Grupy.

Zarząd podejmuje kluczowe decyzje związane z funkcjonowaniem GTR, Forum Dyskusyjnego, sprawami personalnymi i koordynuje działania Grupy.

§. 7. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM GTR

Grupowicze zobowiązani są podczas prowadzenia dyskusji na forum zachować zasady kultury oraz netykietę.

W przypadku pojawienia się na forum treści niezgodnych z regulaminem, postów obraźliwych, itp. należy fakt ten zgłosić niezwłocznie dowolnemu członkowi Zarządu.

Grupowicze zobowiązani są do podporządkowania się oficjalnym ogłoszeniom Administratora, Moderatora oraz Zarządu GTR.

Zarząd może wobec grupowicza łamiącego regulamin zastosować sankcje, do wykluczenia z GTR włącznie.

Zarząd ma prawo do usuwania z forum postów zawierających treści niezgodne z regulaminem.

Grupowicz może zostać wyrejestrowany z GTR również na własną prośbę. Jego posty nie zostają w takim przypadku z forum usuwane.

§. 8. SPOTKANIA GTR

Grupa Turystyczna Roztocze w odróżnieniu od innych internetowych grup dyskusyjnych nie ogranicza swej działalności do prowadzenia dyskusji. Równie ważnym elementem działania grupowiczów jest aktywność turystyczna. Każdy grupowicz powinien dążyć do osobistego poznania innych grupowiczów i wspólnego udziału w wyprawach.

Wspólne wyprawy, w zależności od liczebności, charakteru i celu mogą mieć różną rangę:

§. 9. PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie dotyczą wszelkich tekstów, zdjęć, rysunków zarówno na forum jak i stronie, które należą do ich właścicieli. Wykorzystanie tych materiałów do celów inne niż prywatne, w szczególności związanych z ich rozpowszechnianiem, bez wiedzy i zgody ich autorów jest prawnie zabronione.

Logo GTR jest własnością Grupy Turystycznej Roztocze i każdorazowe wykorzystanie go dla celów innych niż cele własne grupowiczów wymaga zgody udzielonej przez Zarząd GTR.

§. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie objętych regulaminem decyzję podejmuje Zarząd GTR.

Regulamin GTR w pełnej wersji dostępny jest wyłącznie na Forum GTR w dziale „Ogłoszenia Administratora”.

Wyciąg z regulaminu GTR dostępny jest w Serwisie GTR dla wszystkich gości oraz grupowiczów.

Początki GTR

Nazywam się Michał Pluta, jestem założycielem Grupy Turystycznej Roztocze.
Grupę powołałem do życia wraz z początkiem 2003 roku. Za główny cel przyjąłem integrację osób związanych w jakiś sposób z tą cudowną krainą, integrację poprzez dyskusję na tematy roztoczańskie oraz wspólne wycieczki na Roztocze.

Początki grupy były bardzo skromne, dziś trudno uwierzyć, że mamy tak solidny dorobek i prawie 150 aktywnych użytkowników na forum GTR. Liczba ta stale rośnie. Pierwszą osobą którą zaprosiłem do współpracy był Paweł Rydzewski - osoby tej nie muszę specjalnie przedstawiać, bowiem w środowisku roztoczańskim jest on znany od lat. Wspólnie zainicjowaliśmy działalność, w późniejszym okresie Paweł opuścił GTR z powodów osobistych, w dalszym ciągu jest jednak związany z Roztoczem.

Następnie poznałem kolegów z Horyńca-Zdroju i Lubaczowa – Młodego, Krisa, Prałasanta i Lagunę, którzy wnieśli do Grupy naprawdę wiele, szczególnie Prałasant - twórca naszego serwisu oraz forum dyskusyjnego GTR. Koniecznie przy tej okazji należy też wspomnieć o innych ważnych osobach, związanych z początkami naszej Grupy: o Edwardzie Słoniewskim i Arturze Pawłowskim – autorach cenionych roztoczańskich publikacji, o Zdzisławie Kubraku – znanym przewodniku, o Robercie - z zaprzyjaźnionej strony Roztocze Online.

Pamiętam również doskonale o Koleżankach i Kolegach, którzy są z nami od samego początku i nadal aktywnie działają w terenie i na forum, są to: Jola z Warszawy, Delphi, Omega, Miecio, Zbyszek z Zamościa, Zbigniew z Lublina, Ireneusz, Jarosław z Janowa Lubelskiego, Sokolik, Lord, Hubert, Sikor, Ruckus, Lojnik, Berni, Niklos, Andrzej z Lubartowa i Grzegorz z Biłgoraja.

Serdecznie Wam dziękuję za te wszystkie lata i mam nadzieję, że przed nami jeszcze setki wspólnych rajdów i spotkań, oczywiście na Roztoczu!

Oprócz naszych weteranów, na uwagę zasługują również Ci, którzy GTR odkryli znacznie później, nie przeszkodziło im to jednak włączyć się w życie Grupy i działać na rzecz naszej ulubionej krainy. W tej kategorii wymienię: Sosnę i Wojtka z Jarosławia. Pragnę również za roztoczańską działalność szczególnie wyróżnić naszą najmłodszą Koleżankę – Karolinę.

Na kartach historii naszej Grupy zapisały się następujące sukcesy:

1. Odkrycie przez Prałasanta i Młodego jaskini, zwanej "Jaskinią Prałasanta" lub "Diabelską jaskinią". 
2. Pokonanie "roztoczańskiego pasma granicznego" przez Michała Plutę i Pawła Rydzewskiego. Cytat ze strony P. Rydzewskiego - Roztocze Południowe: "»Roztoczańskie Beskidy« zdobyte! Trasa wzdłuż granicy - od Moczarów do Radruża, po drodze 4 wzniesienie z iście beskidzkimi widokami i nieprawdopodobnymi wąwozami. Michał Pluta i Paweł Rydzewski (obaj reprezentujący wówczas GTR i Klub Turystyczny "Golonka") prawdopodobnie jako pierwsi turyści roztoczańscy pokonali jedną z najbardziej malowniczych tras na całym Roztoczu. Wrażenia niezapomniane...". Dodam, że jeśli ktoś chciałby pójść w nasze ślady powinien koniecznie porozmawiać na ten temat ze strażą graniczną.
3. Liczne wyprawy Grupowiczów na Roztocze ukraińskie.
4. Ekspedycja Kraśnik – Lwów, wyprawa w składzie: Lojnik, Ruckus i Michał Extreme przeszła przez całe geograficzne Roztocze. 
5. Przeprowadzenie dużej akcji sprzątania, oraz szczegółowej dokumentacji zapomnianego cmentarza w Leliszce. Cytat z przewodnika "Roztocze Wschodnie" dotyczący tego cmentarza : "…znajdziemy opuszczony i chyba najbardziej zarośnięty cmentarz greckokatolicki na Roztoczu. Cmentarz, którego chyba już nikt nie oczyści i nie uporządkuje". Dzięki akcji przeprowadzonej przez GTR słowa te nie są już prawdą
6. Odkrycie wielu nowych obiektów i miejsc na terenie Roztocza.
7. Kilka wystaw fotograficznych Grupowiczów. 
8. Przeprowadzenie szczegółowej dokumentacji roztoczańskich zabytków.
9. Realizacja różnego rodzaju innych projektów ściśle związanych z Roztoczem.

Choć minęło kilka lat od chwili powstania Grupy, nadal potrafimy cieszyć się naszą ukochaną krainą, a wędrówki roztoczańskimi szlakami i bezdrożami sprawiają nam nieustającą radość.

Niezwykle ważna i bezcenna będzie wszelka pomoc ze strony Grupowiczów mająca na celu porządkowanie starych, zapomnianych cmentarzy, ratowanie opuszczonych cerkwi oraz innych zabytków Roztocza. Wszystkie osoby zainteresowane naszą działalnością oraz magiczną roztoczańską krainą serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do nas.

Michał Pluta - prezes GTR

Zapisz się do GTR

Zasady procesu rejestracji na forum GTR


Aby zostać członkiem GTR wystarczy chęć przyłączenia się do nas i zarejestrowanie się na forum. Proces rejestracji nie powinien sprawić Ci trudności, chociaż ze względu na ogromną ilość spamu w internecie musieliśmy wprowadzić pewne zabezpieczenia. Podczas rejestracji możesz użyć nicka, prosimy jedynie, aby jego postać wskazywała, że został wymyślony przez rzeczywistą osobę. Rejestracje z użyciem nicka typu "x_yPouSir345_aa" są odrzucane. Nicki wykorzystujące słowa powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe również są odrzucane. Od osób uczestniczących w życiu grupy oczekujemy stosowania zasad netykiety.

Po zarejestrowaniu się zachęcamy do napisania postu powitalnego w dziale Forum promotorskie (temat: Nowicjusze przedstawiają się grupie). Skoro poznajesz nas, my również chcemy wiedzieć, z kim mamy do czynienia.

Po przedstawieniu się (nie wymagamy podawania danych osobowych) otrzymujesz dostęp do naszych dyskusji. Zachęcamy do włączenia się do nich.

Prowadzenie dyskusji na forum nie jest jedyną formą naszej działalności. Dążymy do osobistego poznania się i integracji w terenie. Okazji ku temu jest wiele podczas licznych naszych spotkań i rajdów.

Chcę zarejestrować się na forum i przyłączyć do GTR (strona otworzy się w nowym oknie lub zakładce).