Wizyta w Muzeum Diecezjalnym

Ponad siedem lat temu Grupa Turystyczna Roztocze odwiedziła Muzeum Diecezjalne w Zamościu. Od tego czasu przybyło nam wielu nowych grupowiczów, którzy wyrażali zainteresowanie odwiedzeniem tego muzeum. Po odwiedzeniu w ubiegłym roku kilkunastu różnych podobnych instytucji działających na naszym terenie, nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień wizyty w Muzeum Diecezjalnym.

Została ona uzgodniona z ks. Biskupem Mariuszem Leszczyńskim – założycielem, opiekunem i kustoszem muzeum. Dni dzielące nas od wizyty wykorzystaliśmy na poszukiwania wiadomości o muzeum i jego eksponatach. Wiele informacji przyniosły nam różnorodne opracowania ks. Biskupa Mariusza Leszczyńskiego o muzeum; Piotra Kondraciuka, czy też Stanisława Piotra Makary.
Czekała nas szczególna wizyta. Muzea kościelne maja bowiem charakter duszpasterski. Służą nie tylko promocji kultury religijnej, ale i aktywnej działalności duszpasterskiej i katechetycznej. Głęboką refleksję teologiczną, służącą ochronie wartości zabytków sztuki sakralnej przekazał nam sam Ojciec Święty Jan Paweł II, nawołując do poszukiwania w przedmiotach kultu religijnego nie tylko piękna stworzonego ku czci Boga przez dawnych artystów, ale także szczególnej, bo oryginalnej duchowości każdego narodu.
Zamojskie Muzeum Diecezjalne, dzięki wielkiej uprzejmości i przychylności ks. Biskupa Mariusza Leszczyńskiego, obejrzało tym razem 17 osób z GTR. W stałej ekspozycji znajduje się ponad połowa z 1000 eksponatów muzealnych. Obejrzeliśmy przedmioty z dawnego wyposażenia kościołów, kaplic, byłych cerkwi oraz zbiory prywatnych kolekcjonerów przekazane muzeum. Zgrupowano je w trzech podstawowych dziedzinach sztuki: rzeźby, rzemiosła artystycznego i malarstwa. Prezentują sztukę rzymskokatolicką, greckokatolicką, prawosławną i współczesną.
Niezwykłym szczęściem wydaje się fakt uchronienia tej klasy zabytków przed zniszczeniem, kradzieżą i rozproszeniem. Zawdzięczamy to inicjatywie tego jednego człowieka i rozwadze wielu kapłanów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, którzy podjęli współpracę przy tworzeniu tego wspólnego dzieła, jakim jest Muzeum Diecezjalne w Zamościu.
W muzeum znajdują się także pamiątki związane z Papieżem Janem Pawłem II, także te z wizyty Ojca Świętego w Zamościu (12.06.1999r.).

Po wizycie podzieliliśmy się wrażeniami na Forum GTR. Oto kilka opinii przekazanych „na gorąco” po spotkaniu:
„Nasz gospodarz podjął nas bardzo serdecznie i tylko świadomość kolejnych obowiązków sprawiła, że nasza wizyta nie była znacznie dłuższa”
„Atmosfera spotkania była niesamowita. Dawno nie widziałem i nie usłyszałem tylu wspaniałości naraz”
„W tym Muzeum wielu eksponatów można po prostu dotknąć (...) Twarze figur z Muzeum. Pełne ekspresji. Świadczą o kunszcie artystów, którzy je stworzyli.”
„Oprócz niezaprzeczalnego piękna przedmiotów kultu religijnego jakiego można doświadczyć w muzeum, urzekła mnie osoba Księdza Biskupa. Niezwykle ciepły i serdeczny człowiek. Opowiadał nam o wszystkich eksponatach, pokazał przedmioty, które chcieliśmy zobaczyć w muzeum, także te poza ogólnie dostępną ekspozycją.”
„To trzeba przeżyć", a potem ... opowiadać"

Ewa Lisiecka