Gloria Victis IX

  IX Rajd „Gloria Victis” odbył się 20 stycznia 2018 r. Uczestniczyło w nim wyjątkowo dużo osób (103). Dotychczas wędrowaliśmy w gronie członków Grupy Turystycznej Roztocze, do której od kliku lat, systematycznie dołączała grupa młodzieży z Jednostki Strzeleckiej w Lubaczowie. Tegoroczny rajd miał szerszą oprawę. W jego organizację włączyła się Miejska Biblioteka Publiczna oraz Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie. Uczestnikami rajdu byli także uczniowie Gimnazjum w Cieszanowie, Dachnowie oraz Nowym Lublińcu. Rajd wpisał się w 155 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego oraz w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uczestnicy rajdu wyruszyli spod cmentarza w Nowym Lublińcu. W rajdzie udział wzięli także rekonstruktorzy z cieszanowskiego Bractwa Srebrnego Miecza oraz członkowie Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia.


  Celem corocznego rajdu „Gloria Victis”, zainicjowanego i organizowanego przez GTR, jest piesze dotarcie do lasu Kobylanka, Pomnika Powstańców Styczniowych oraz krzyża znajdującego się w miejscu obozu powstańców gen. Antoniego Jeziorańskiego. Zazwyczaj każdego roku uczestnicy wyruszają z innego miejsca, zmierzając od lat promieniście ku Kobylance. To właśnie w lesie Kobylanka, w maju 1863 roku powstańcy stoczyli dwie zwycięskie bitwy z wojskami rosyjskimi (1 i 6 maja). Sukces jaki odniosły wojska polskie odbił się szerokim echem w całym kraju i wzmocnił morale powstańców.

  Długość trasy wyniosła tym razem 19 km. Wędrówka trwała prawie siedem godzin. Pogodna była słoneczna, nie przeszkadzał lekki przymrozek. Trasa prowadziła przez drogi leśne, częściowe utwardzone. Niekiedy wiodła przez tereny podmokłe (bagna).

  Pod pomnikiem upamiętniającym stoczone bitwy, odbyło się złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy. Głos zabrał historyk i regionalista, Tomasz Róg. W imieniu burmistrza wystąpił Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Cieszanów, Adam Zaborniak. Tradycyjnie już, tak jak od wielu lat czynili to członkowie GTR, i w tym roku  odczytano fragment opowiadania Elizy Orzeszkowej „Gloria Victis”. Była okazja wysłuchać wierszy patriotycznych ułożonych na tę okazję. W obchodach uczestniczyła telewizja TVP Rzeszów.
  Po uroczystościach oficjalnych uczestnicy rajdu ogrzali się i posilili przy ognisku przed drogą powrotną.

  MAJ 1863r. Kobylanka

  Zostały po nich pomniki i krzyże
  I w historii zapisana karta
  Niepodległość była coraz bliżej
  Ofiara ich krwi była tego warta

  800 ramię w ramię stanęło pod Kobylanką
  Student, chłop, szlachcic, mieszczanin
  Moskale nadchodzili raz lewą raz prawą flanką
  Wciąż atakowali zaciekle wściekli cara poddani

  Polaków było mniej lecz nie dali się pokonać
  Przez sześć dni nie cofnęli się nawet o krok
  Z Bogiem na ustach woleli raczej skonać
  W stronę wroga kierując nieustępliwy wzrok

  Naszym obowiązkiem jest o Nich pamiętać
  Pamiętać, że przeciwstawili się wschodniej szarańczy
  Pamiętać o Nich nie tylko od święta
  To Nasi bohaterowie – Styczniowi Powstańcy.