Wyprawa na Czubatkę

    W piękną majową niedzielę całkiem pokaźna grupka roztoczańskich zapaleńców spotkała się w Kawęczynku, a celem była penetracja wąwozów w Lesie Cetnar i zdobycie Czubatki. Zadanie poprowadzenia nas w leśne ostępy wziął na siebie Edi. Jego obowiązkiem było również wyprowadzenie nas w komplecie.

    I Rajd Roztocze Wschodnie

    To był nasz pierwszy masowy rajd, do udziału w którym każdorazowo zapraszamy wszystkich członków GTR. Wtedy dopiero poznawaliśmy się wzajemnie. Pomimo tego na rajdzie pojawiło się ponad 20 osób. Późniejszą tradycją stało się spotykanie jesienią na Roztoczu Południowym każdego roku. Od tego rajdu się zaczęło...