KF24 - Roztoczańskie pola

Rozstrzygnęliśmy XXIV Konkurs Fotograficzny GTR "Roztoczańskie pola". Zadaniem było uwiecznienie stanowiących jedną z wizytówek roztoczańskiego krajobrazu - pól - zarówno tych bezkresnych na Roztoczu Południowym, jak i tych układających się w długie, wąski paski, tak charakterystycznych dla Roztocza Zachodniego i Środkowego.

Na konkurs wpłnęło tym razem dziewięć prac. Prac dość różnorodnych, w tym trzy przedstawiające pola skryte pod grubą warstwą śniegu. Ostra rywalizacja trwała do samego końca. Ostatecznie I miejsce zajęło zdjęcie zgłoszone przez Omegę "Po żniwach" przedstawiające pola w okolicach Młynarki, minimalnie wyprzedzając "Jesienne żółcie" Artura M. Podium uzupełniła "Kraina łagodności" Sosny.